Δεκέμβριος

η φράση της ημέρας

Τι είναι ο θεός; Το παν.

Πίνδαρος