η φράση της ημέρας

Η ποίηση είναι πορεία από το μη ον στο ον.

Πλάτων