η φράση της ημέρας

Τόσα πολλά βιβλία, τόσο λίγος χρόνος.

Frank Zappa