η φράση της ημέρας

Ο βασιλικός κι αν μαραθεί, τη μυρωδιά την έχει.