30-07

Αγίων Σίλα, Σιλουανού, Επαινετού, Κρήσκη και Αδρόνικου. Το 1924 γεννήθηκε ο γλύπτης Δημήτρης Καλαμάρας.

Ανατολή Ηλίου: 06:25
Δύση Ηλίου: 20:38
Νέα Σελήνη

Διάρκεια ημέρας: 14:12

η φράση της ημέρας

Τι είναι ο θεός; Το παν.

Πίνδαρος