η φράση της ημέρας

Έρχεται η εποχή που η σιωπή θα είναι προδοσία.

Martin Luther King Jr.